blogy logo
login PRIHLÁS SA
BLOG persian
ČLÁNKY
GALÉRIE
DISKUSIE
1
SLEDUJETE BLOG
Vitajte na mojom blogu
PersianKain - the scion of Balance
pridal Persian 11.9. 2007 o 21:45

  __Kain__

Kain - ako 1930-ročný...***Obdobie BO1:
Pôvodne šlo o namysleného šľachtica s množstvom privilégií (pôvodom z mesta Coorhagen), ktorý si užíval svoj márnotratný život na rôznych zámkoch, kde aj, samozrejme, vyrastal. Keď dosiahol vek 30 rokov, rozhodol sa hľadať dobrodružstvo putovaním po Nosgothe, čo sa mu však stalo osudné. Pri prechode dedinkou Ziegstuhrl ho po opustení miestnej krčmy prepadla banda vrahov, ktorí ho brutálne, bez citu, zapichli mečom do chrbta. Tu by pre Kaina všetko končilo, akurát že ho istý tajomný nekromancer Mortanius oživil a umožnil mu vrátiť sa na svet a pomstiť svoju „bývalú" smrť. Pod podmienkou, že Kain už nebude človek, ale upír. Samozrejme, Kain to prijal, a tak sa predral zo svojej krypty a vydal sa do spomínaného Ziegsturhl. Svojich vrahov čoskoro našiel a i keď ich bola presila, tentoraz už nemali šancu. Po tomto však jeho úloha ako upír ešte nekončila – Mortanius ho poveril, aby našiel isté Stĺpy Nosgothu. Akonáhle ich Kain objavil, stretol tam ducha tamojšieho miesta, Ariel a tá mu dala za úkol zabiť celý Kruh deviatich, ktorý už neplní svoj účel. Kain to prijal iba preto, lebo dostal sľub, že po vykonaní tohto vraždenia bude „oslobodený z upírskeho prekliatia a jeho duša bude slobodná".
A tak začala Kainova púť, počas ktorej sa stretol s bájnym Veštcom Nosgothu, so starým upírom Voradorom
a samozrejme so všetkými strážcami, ktorých s pomocou Voradora postupne odstránil. Keď sa Kain dostal do Avernuskej katedrály, miesta, kde sídli Azimuth, strážkyňa Stĺpu Dimenzie, našiel tam stroj času a bájny meč Soul Reaver, ktorý má údajne schopnosť brať svojim obetiam duše. Spomínaný stroj času aj neskôr využil. Viedlo k tomu to, že sa následne zaplietol do vojny s heslom „Posledný zostáva", kde bojovala Ottmarova Armáda nádeje a Diablove légie. Lenže Diabol vyhral a aby Kain utiekol smrti, musel cestovať späť 50 rokov do minulosti a potom opäť do prítomnosti. Napriek tomu sa mu podarilo úlohu od Ariel a Mortaniusa dokončiť, no akonáhle došlo k súdnemu okamihu, kedy boli všetci strážcovia Stĺpov mŕtvi, Kain zistil, ako to je – že jeho vrahovia boli najatí samotným Mortaniusom, ktorému nešlo o nič iné, než aby Kain zabil Kruh deviatich a očistil schátrané Stĺpy (Kain ako človek by to nikdy nedokázal, iba v podobe upíra mal tú moc). Zároveň sa však aj dozvedel, že on je posledný strážca, strážca rovnováhy a nástupca zabitej Ariel, a že jediný spôsob, ako sa zbaviť Temného daru je obetovať sa, čím zomrie aj posledný člen Kruhu deviatich, Stĺpy sa obnovia a rovnováha v Nosgothe bude opäť nastolená. Ale ako počas svojej púte zisťoval a ako mu aj Vorador tvrdil, Temný dar nie je kliatba, no požehnanie. A tak sa Kain odmietol obetovať, čím Stĺpy popadali ako balíček karát, zanechávajúc za sebou iba pokrivené nízke výčnelky. Tento skutok zároveň pripútal dušu Ariel k Stĺpom, pričom tie jej zabránili opustiť svoje „väzenie" dokiaľ Kain nezomrie...

Obdobie medzi BO1 a SR1:
Následovne sa Kain rozhodol vyplniť svoj osud, ktorý ho poveril úlohou byť strážcom rovnováhy. V dôsledku toho si začal budovať armádu upírov, pomocou ktorých sa chystal ovládnuť celý Nosgoth a podrobiť si ľudské plemeno. Takémuto režimu hovoril „prirodzený vývoj života". Ako sídlo svojho klanu si zriadil sídlo, ironicky, priamo na ruinách Stĺpov. Neskôr prenikol do hrobiek dávno mŕtvych šiestich Sarafanských inkvizítorov, oživil ich ako upírov a urobil z nich veliteľov svojich vojsk a začal ťaženie proti ľuďom, ktoré trvalo celé tisícročie. Počas tejto doby si každý z týchto Kainových nových poručníkov vytvoril svoj klan, svoje vojsko a s ním plienili, vraždili a kántrili až kým nebolo milénium zavŕšené a dokým nedošlo k evolúcii. Tú mala na svedomí výstavba obrovských továrni, ktoré pod vedením Kaina vypúšťali do vzduchu množstvo plynov, čím zabraňovali slnečným lúčom prenikať na povrch krajiny (slnko je nepriaznivé pre upírov). V snahe vytvoriť dokonalé kráľovstvo vampírov však došlo k spomínanej evolúcii, kedy upíry, i keď im slnko vadí, nedokázali bez neho úplne žiť a začali postupne mutovať. Začal s tým Kain, ktorému pokožka zhnedla a prsty na rukách mu zrástli do troch a na nohách do dvoch. Najviac to však postihlo Raziela, prvého Kainovho bojovníka spomedzi bývalých inkvizítorov, ktorému narástli netopierie krídla. Akonáhle s týmto objavom však prišiel za svojim pánom, Kainom, ten mu bez zľutovania odtrhol kosti na nových krídlach a Dumahovi a Turelovi prikázal, nech ho zhodia do Priekopy. Akokoľvek bol však rozkaz nepochopiteľný a nepríjemný, Razielovi bratia tam zhodili svojho súrodenca bez akýchkoľvek otázok.

Obdobie BO2:
Akonáhle sa Kain pri Stĺpoch odmietol obetovať, pomocou Voradora (časový paradox, ktorý spravil Raziel v SR2, umožnil Voradorovi prežiť svoju popravu Moebiusovými vojakmi) si zostavil obrovskú armádu upírov – pripravoval sa na ovládnutie celého Nosgothu. Lenže do cesty sa mu postavil akýsi Sarafan lord a jeho légie. Nakoniec, vďaka istému zradcovi v Kainovej armáda, došlo k bitke medzi Kainom a Sarafan lordom. Druhý menovaný však vyhral, zobral si Kainov Soul Reaver, rozprášil zvyšok upírov a začal novú éru vlády –vlády ľudí. Na odpor tomuto režimu sa postavila skupinka prežitých vampírov, ktorá vytvorila Tajný spolok. Na jeho čele stál Vorador. Kain však vtedy v súboji nezomrel, iba zamdlel, pričom ležal v spánku po celých 200 rokov, až kým sa neprebral v opatere Umah (druhá hlavná členka Tajného spolku) a nezistil, že Nosgoth už dávno nie je doménou upírov, no ľudí, ktorí pomocou svojej Glyph mágie vyhľadajú každého vampíra a odstránia ho. No keďže Kain je ešte nažive, je tu pre upírov nádej. Najprv sa však Kain musí naučiť hlavné schopnosti na prežitie, ktoré počas spánku stratil. Tie ho v Meridianskom zapadákove naučí Umah. Potom ho pošle za niekoľkými ľudskými kontaktmi (i ľudia sa pridávajú k Tajnému spolku, pretože taká diktatúra, akú robia Sarafani, je aj na nich moc). Tieto kontakty nakoniec Kaina dovedú do Svätyne, miesta, kde sídli Tajný spolok. Tu sa stretne s Voradorom (cestou musel Kain zabiť aj upíra Faustusa, ktorý sa pridal k Sarafanom, pretože nechcel zomrieť). Časom sa Kain dozvie o Nexus Stone, o Staviteľovi, ku ktorému ho dovedie Seer. Ďalej o Zariadení, ktoré napája Masa a tú zase napája istá záhadná kreatúra, z ktorej sa po zničení Masy vykluje jediný prežitý člen Starobylých Janos Audron, a nakoniec sa dozvie o pekelných plánoch Sarafan lorda. Všetko vyvrcholí v meste Hyldenov, kde Kain zničí bránu, ktorá umožňuje prechádzať Hyldenom z dimenzie démonov do Nosgothu a napokon zneškodní aj najmocnejšieho Hyldena – Sarafan lorda. Po tomto sa náš Potomok rovnováhy rozhodne pokračovať vo svojom sne – ovládnuť Nosgoth a nastoliť vládu upírov. Nuž, toto je už ozaj (zatiaľ) finálny koniec príbehu v LoK, ktorý však evidentne bude pokračovať podľa toho, ako pokračoval v základnom prúde histórie, t.j. Kain oživí mŕtvych Sarafanských inkvizítorov a dôjde k SR1, potom k SR2... Čo sa však stalo medzi Defiance a BO2, nie je známe.

Obdobie SR1:
O niekoľko storočí neskôr (možno o 500 rokov) je už Kainovo impérium dávno zničené, jeho bájny klan rozpadnutý a zvyšok ľudí, ktorí prežili, sa skryli do prístavov, dúfajúc vo svätú vojnu proti upírom. Za toto však nemôže nič iné ako fakt, že v momente, keď sa Kain odmietol obetovať a zničil Stĺpy, nezničil tým iba akúsi mohutnú stavbu, no samotné stelesnenie rovnováhy v Nosgothe, pričom akonáhle už tieto vysoké kolosy ležali v ruinách, krajina začala postupne chátrať,  až nakoniec došlo k situácii, aká je teraz – svet sužujú zemetrasenia a iné pohromy a rovnováha je na tenkej nitke, ktorá sa zanedlho pretrhne. Do tohto sveta sa za pomoci Dávneho Boha objavuje Raziel, teraz už nie ako upír, no ako hltač duší. Kain sa však vôbec nezdá prekvapený, že jeho „syn", ktorý pred storočiami skončil v Priekope, sa opäť objavuje na scéne. Práve naopak, Kain sa ho snaží doviesť na zatiaľ neznáme miesto, pričom uvrhnutie Raziela do Jazera Mŕtvych mu vysvetľuje ako „mal som v tebe vieru, v tvojej schopnosti nenávidenia a pomstychtivosti, vedel som, že prežiješ, a že dokážeš uviesť naše osudy na spoločnú cestu". Počas ich vzájomného prenasledovania došlo medzi nimi k dvom súbojom – prvý bol v svätyni bývalého Kainovho impéria, kde Kain Raziela porazil a svoju dávnu zbraň Soul Reaver o neho rozbil, čím z nej uvoľnil dušu, ktorá sa vtelila do Raziela a vytvorila v ňom symbiotickú zbraň. Lov pokračoval ďalej, až sa obaja rivali stretli v opustenom Chronoplaste (časový mechanizmus ukrytý hlboko v Moebiusových jaskyniach). Tu došlo k druhému súboju, na konci ktorého Kain vstupuje do časového portálu a Raziel ide bezhlavo za ním.

Obdobie SR2:
Kain sa dostal do doby 30 rokov pred zničením Stĺpov, do doby, kedy sa jeho ľudské ja ešte len narodilo. Počas tejto púte bude Kain Raziela postupne oboznamovať so skutočnými udalosťami: aké je vlastne pozadie Kainovej dilemy, že keby Kain obetoval svoj život, zomrel by tak posledný upír v Nosgothe a ľudia by sa zmocnili Stĺpov, čo sa nesmie stať, pretože táto stavba odjakživa patrí vampírom, ktorí ako jediní sú schopní im vládnuť. Raziel sa aj dozvedel, ako za tým stojí tajomný Veštec Nosgothu, ktorý je vlastne samotný strážca času Moebius. Raziel si postupne uvedomil, že keby zabil Kaina, nič by sa nevyriešilo, a že ich osudy sú oveľa bližšie späté. Strety medzi ním a Kainom sa odohrali pri Stĺpoch, v okamihu, kedy bola Ariel zavraždená, ďalej v tej istej dobe v Sarafanskej pevnosti, kde Raziel odmietol napriek Moebiusovmu tlaku zabiť Kaina, čím zmenil tok histórie. Neskôr sa opäť stretli, no významná udalosť sa stala, keď sa obaja premiestnili časom o 600 rokov do minulosti. Tu na základe istých udalostí došlo k tomu, že Raziel sa zmocnil Blood Reaveru, no keďže mal už v sebe dušu rozbitého Soul Reaveru, došlo k paradoxu, kedy sa stretli dve inkarnácie toho istého meča. V dôsledku toho sa stalo, že Blood Reaver sa nasmeroval na Raziela, prepichol ho a začal z neho vysávať život. Vtedy sa však objavil Kain, využil časový paradox a rýchlo z Raziela meč vytrhol, čím sa história opäť zmenila. Týmto chcel Kain dosiahnuť to, aby Raziel žil aj v dobe, kedy mal byť mŕtvy (teda uväznený v čepeli Reaveru). Takto by ho Kain mohol využiť na vyplnenie svojho osudu – stať sa Potomkom rovnováhy, ktorého predpovedali Starobylí a nastoliť v Nosgothe prirodzenú vládu upírov. A Kain považoval Raziela za nástroj na uskutočnenie tohto sna. Lenže Raziel zistil, že utiecť svojmu osudu nemôže, a že raz predsa len bude musieť vstúpiť do Blood Reaveru...

Obdobie Defiance:
Po týchto udalostiach sa Kain odobral nevedno kam, pričom sa snažil pátrať po Razielovi a vysvetliť mu, že nesmie oživiť Janosa Audrona, a že jedine on mám tzv. „voľnú vôľu". Čiže môže konať čo chce a ani Moebius nie je schopný vidieť, čo urobí. Lenže po neúspechoch sa Kain vracia späť do Sarafanskej pevnosti, kde sa usiluje nájsť Moebiusa a zistiť, kde je Raziel. Akonáhle tohto strážcu času nájde, Moebius použije svoje žezlo na odzbrojenie Kaina a utečieme mu. No nie nadlho. Čoskoro sa opäť stretnú, tento krát však trochu inak. Kain odzbrojí pre zmenu Moebiusa a dozvie sa od neho, že Raziel je momentálne v inom časovom pásme, mimo Kainovho dosahu. Zároveň mu aj povie, že Raziel neunikne svojmu osudu, a že raz predsa len Kaina zabije a potom vstúpi do Reaveru.. A nakoniec Moebius povie, že dôkaz o tom, že Kain nie je Potomok rovnováhy, a že Raziel nie je nástroj na uskutočnenie jeho „hlúpych upírskych proroctiev", leží na severe od Stĺpov. A tak sa ta Kain v pochybnostiach vyberie. Čoskoro si otvorí cestu do Citadely upírov a zistí, že je tu vyobrazený súboj medzi Potomkom rovnováhy a jeho úhlavným nepriateľom – hrdinom rasy Hylden. Lenže to hlavné tajomstvo leží uprostred Citadely samotnej, a preto musí Kain cestovať do iných dimenzií a vypátrať posledné dva fragmenty Emblému rovnováhy. Po ich nájdení si otvorí predtým zablokovanú cestu a vnútri sa od zatiaľ neznáme hlasu dozvedá, že Raziel je o 500 rokov budúcnosti, t.j. v dobe, kedy mladý Kain práve zabíja Kruh deviatich. Ten tajomný hlas zároveň vytvorí časový portál, ktorý Kaina premiestni priamo do spomínanej doby. Tu sa Raziel snaží oživiť Janosa pomocou jeho strateného srdca. A to leží niekde v Avernuskej katedrále. Na toto miesto sa aj Kain vyberie, pričom tu sa obaja, Raziel aj Kain stretnú, lenže akosi nezdieľajú spoločné názory – Raziel sa dozvedel, že on je hrdina Hyldenov, zatiaľ čo Kain je hrdina Starobylých (Potomok rovnováhy). A títo dvaja predpovedaní šampióni majú spolu bojovať na život a na smrť a rozhodnúť o osude Nosgothu. K bitke aj dôjde. Pričom Raziel vyhrá, Kainovi vytrhne srdce, ktoré patrí Janosovi a pomocou ktorého Mortanius Kaina oživil. Lenže Kain ešte nezomrel (i keď si to Moebius spolu so svojim pánom Dávnym Bohom myslia a netajene sa z toho tešia). Kain sa iba premiestnil do dimenzie, kde sú zavreté temné sily spolu s Hyldenmi. Pomocou portálu sa dostane späť do Avernusu a vyberie sa do Citadely upírov (svoje kroky okomentoval: mám neodolateľnú chuť navštíviť Citadelu. Hm...). Akonáhle tam dôjde, všimne si, že Stĺpy sú už zničené, čiže mladý Kain už má za sebou svoju dilemu, no to aj znamená, že ten starý Kain nedokázal splniť proroctvo, ktorým ho poverili Starobylí tisícročia pred jeho narodením – navrátiť Stĺpy do rúk upírov a zabrániť Hyldenom ovládnuť Nosgoth. Kain napriek tomu rýchlo zabehne do stredu Citadely, kde stretne Moebiusa (mladý Kain ho síce už zabil, no Dávny Boh mu znovu dal život). A aby sme sa pobavili (lepší dôvod som nezistil ?), Kain nemilosrdne pomocou svojho Blood Reaveru Moebiusa zapichol aj druhýkrát a jeho duch sa premiestnil do Podsvetia. Tam už ale čaká Raziel, ktorý Moebiusovu dušu prepichne ešte raz, pričom teraz sa už nenávratne vtelí do Kolesa osudu. Dávny Boh síce nie je dvakrát nadšený, no Moebiusa už nepotrebuje – Kain síce žije, no momentálne je uprostred Citadely a pokiaľ ju Dávny Boh uzavrie, tak ju Kain nikdy neopustí, čo bude znamenať, že predpovedaný spasiteľ upírov, veľkolepý Potomok rovnováhy dokončil svoju púť. A ostatok Moebiusových vojakov si so zvyškom upírov nejako poradia. Tým by bol celý Nosgoth očistený od tohto „temného plemena" a plány Dávneho Boha, na ktorých mal najväčšiu zásluhu zosnulý Moebius, by sa vyplnili. Na tomto mieste si Raziel niečo uvedomí (pokiaľ chcete vedieť čo, pozrite sa do sekcie Postavy a tam do podsekcie Raziel). V dôsledku toho dôjde k masívnemu súboju medzi Kainom a Dávnym Bohom, pričom Kain vyhrá a svojho nepriateľa zasype hromadou skál. Týmto sa „herne" sága LoK zatiaľ skončila, no príbehovo na koniec Defiance naväzuje ešte dej BO2, v ktorom však sledujeme cestu ešte relatívne mladého Kaina (čiže NIE toho, s ktorým sme hrali v Defiance).Prístupov 3862
Kvalita článku
hlasov 0

PRÍSPEVKY
SLEDUJETE
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Prihláste sa, alebo použite facebook login facebook login
ĎALŠIE ČLÁNKY V BLOGU
Fable: The Lost Chapters - my hero
[ 6.10.2007] (príspevkov 1)
History of Nosgoth
[ 12.9.2007] (príspevkov 2)
Kain - the scion of Balance
[ 11.9.2007] (príspevkov 3)
Raziel - the soul hunter
[ 11.9.2007] (príspevkov 6)
Devil May Cry 3 - Bosses
[ 21.7.2007] (príspevkov 7)
My Current PC Desktop
[ 14.6.2007] (príspevkov 7)
Prince of Persia T2T - my screenshots & ...
[ 9.4.2007] (príspevkov 11)
Anglicko - Východňarský slovník
[ 10.2.2007] (príspevkov 3)
Nuda v noci
[ 3.1.2007] (príspevkov 3)
NFS Carbon
[ 14.11.2006] (príspevkov 6)